Sarria Blues no Camiño: nota de prensa e presentación

 Sarria Blues no Camiño: nota de prensa e presentación

O pasado xoves 14 no recinto La Feculera en Sarria tivo lugar a presentación do festival Sarria Blues non Camiño na que estiveron presentes membros da organización, Teixo e o Concello de Sarria. 

A prensa facia eco da presentación nos medios dixitais e escritos.